وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
وبلاگ مهندس علیرضا خسروانی مقدم

 
تاريخ : شنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۰

نمونه اول كه هر آزمایش به صورت فايل یک PDF است:
آزمایش برش مستقیم ASTM-D3080
آزمایش تحکیم  ASTM-D2435-90و AASHTO-T 216-83
آزمایش تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه AASHTO-T27 و ASTM-D1556
آزمایش حد روانی و حد خمیری AASHTO-T89,90-81 و ASTM-C4318-87
آزمایش دانه بندی مصالح سنگی ریز دانه و درشت دانه بوسیله الک AASHTO-T27و ASTM-C146
تعیین درصد رطوبت خاک (ASTM D2216)
روش استاندارد تعیین وزن مخصوص خاک ها (ASTM.D854)
روش های حفاری - روش های نمونه گیری

نمونه دوم گزارش كار آزمايشگاه خاك كه به صورت يك فايل پي دي اف آزمايشات زير را دارا مي باشد:

آزمايش تعيين درصد رطوبت خاك
آزمايش پيكنومتري (تعيين وزن مخصوص جامد خاك)
تعيين وزن مخصوص ظاهري خاك توسط مخروط ماسه
آزمايش دانه بندي خاك
دانه بندي خاك به روش هيدرومتري
حد رواني
حد خميري
حد انقباض
تراكم
نفوذپذيري با هد ثابت
نفوذپذيري با هد متغير (افتان)
نسبت باربري كاليفرنياCBR
آزمايش تعيين مقاومت فشاري تك محوري خاك هاي چسبنده
سه محوري (تحكيم نشده و زهكشي نشده)
برش مستقيم
دانلود


نمونه سوم كه هم داراي فايل ورد و هم داراي فايل اكسل نمودارهاي گزارش كار است:

براي دانلود كليك راست و Save As كنيد

آزمايش برش مستقيم فايل ورد
آزمايش برش مستقيم فايل اكسل
آزمايش پروكتورفايل ورد
آزمايش پروكتور فايل اكسل
آزمايش تعيين چگالي دانه ها Gs
آزمايش حدود اتربرگ
آزمايش دانه بندي الك
آزمايش مقاومت فشاري تك محوري فايل ورد
آزمايش مقاومت فشاري تك محوري فايل اكسل
تعيين وزن مخصوص صحرايي خاك به روش مخروط ماسه فايل ورد

تعيين وزن مخصوص صحرايي خاك به روش مخروط ماسه فايل اكسل


نمونه چهارم آزمایشگاه مکانیک خاک که یک فایل ورد است و قابل ویرایش و شامل آزمایشهای زیر:

تعيين رطوبت خاك
دانه بندي خاك
تعيين حد رواني وحد خميري خاک
تعيين حد انقباض
تعيين درصد رطوبت بهينه خاك
محاسبه وزن مخصوص خاک در محل
تعيين مقاومت فشاري تک محوري خاكهاي چسبنده
برش مستقيم

دانلودارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم