وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
وبلاگ مهندس علیرضا خسروانی مقدم

جزوه بسیار کامل اصول شناسایی و بهسازی خاکهای واگرا

گردآورنده: دکتر علیرضا نجیبی

 

خاکهای واگرا، خاکهایی هستند که در آبهای با غلظت پایین نمک به راحتی شسته می شوند. این رسها معمولا دارای مقادیر زیادی یون سدیم در کاتیون های جذبی خود می باشند. واگرایی یک پدیده پیشرونده می باشد که از یک نقطه با تمرکز جریان آب شروع شده و بتدریج گسترش می یابد. این پدیده در طرحهایی نظیر سدهای خاکی و کانال های آبرسانی که تمرکز فشار آب در داخل خاک وجود دارد، دارای اهمیت ویژه ای می باشد و ممکن است مشکلات جبران ناپذیری بوجوذ آورد.

در این جزوه 32 صفحه ای که توسط جناب آقای دکتر علیرضا نجیبی جهت انتشار به وبلاگ تخصصی ژئوتکنیک ارسال شده است، به طور کامل به تعریف، ارزیابی و مقابله با این نوع از خاکهای مسئله دار پرداخته شده است. رئوس مطالب این جزوه به شرح زیر است:

  • مقدمه
  • پیشینه مطالعات
  • مکانیسم واگرایی در خاکهای رسی
  • ویژگی های فیزیوشیمیایی خاکهای واگرا
  • عوامل جغرافیایی و اقلیمی خاک های واگرا
  • شناسایی خاکهای واگرا (آزمایشات)
  • بررسی های زمین شناسی و شناسایی خاکهای واگرا
  • روش های کنترل واگرایی
  • مطالعات موردی خاکهای واگرا در ایران

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود از وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک


برچسب‌ها: خاکهای مسئله دار, واگرایی خاک, dispersive soils

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم
جزوه بسیارکامل خاکهای تورم پذیر (expansive soils)

Foundation Repairs Garage
با تشکر فراوان از خانم دکتر اکرم کریمیان به خاطر همکاری با وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک

خاکهای تورم پذیر خاکهایی هستند که در اثر افزایش رطوبت تغییر حجم افزایشی قابل توجهی از خود بروز می دهند. فشار ناشی از تورم خاکها میتواند موجب خرابی کامل ساختمانهای سبک و پوشش کانالهای آبیاری، کفسازی ها و غیره شود. در واقع این خاکها در جهت کاملا مخالف با عمل تحکیم عمل میکنند. یعنی به جای از دست دادن آب و کاهش حجم، آب را جذب نموده و افزایش حجم پیدا می کنند.

در این جزوه 43 صفحه ای که توسط خانم دکتر اکرم کریمیان جهت انتشار به وبلاگ تخصصی ژئوتکنیک ارسال شده است، به طور کامل به تعریف، ارزیابی و مقابله با این نوع از خاکهای مسئله دار پرداخته شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود از وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک


برچسب‌ها: خاکهای مسئله دار, خاکهای متورم, expansive soils, ترک در ساختمان

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم
 
تاريخ : پنجشنبه 15 اسفند1392

واگرایی خاک

Dispersive Soils

با تشکر از خانم مهندس فروغ شم آبادی به خاطر همکاری با وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک

واگرایی پدیدهای فيزیکی و شيميایی است که در خاکهای ریزدانه اتفاق میافتد. خاکهای واگرا کانيهای سدیم بيشتری دارند در صورتی که رسهای عادی کانيهای کلسيم، منيزیم و پتاسيم بيشتری در آب منفذی دارند، کاتيونهای سدیم باعث افزایش ضخامت لایه دوگانه و همچنين افزایش نيروی دافعه بين ذرات میشوند. وقتی نيروی دافعه بيشتر از نيروی جاذبه باشد، ذرات خاک در حضور جریان آب از یکدیگر جداشده و فرسایش مییابند.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود از وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک


برچسب‌ها: خاکهای مسئله دار, فرسایش, خاکهای واگرا

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه کامل روانگرایی و روشهاي ارزيابي پتانسيل روانگرايي

تهیه و تنظیم: علیرضا خسروانی مقدم

با توجه به سوالات و ابهامات بسیار زیادی که در زمینه روانگرایی و روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی در وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک مطرح گردیده بود و همچنین پراکندگی موضوع در منابع مختلف ما را بر آن داشت که این پراکندگی مبحث را در یک جزوه به صورت منسجم در اختیار جامعه مهندسین عمران و ژئوتکنیک قرار دهیم. در این جزوه 60 صفحه ای سعی شده است که به طور کامل به موضوع روانگرایی و بررسي روشهاي ارزيابي پتانسيل روانگرايي پرداخته شود. امید بر این است که این جزوه بتواند راهگشای مهندسین و اساتید عزیز در درک صحیح و تعیین و ارزیابی پتانسیل روانگرایی باشد.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود از وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک


برچسب‌ها: روانگرایی, پتانسيل روانگرايي, زلزله, مقاومت برشی خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

پاورپوینت اصلاح خواص خاک به روش انجماد

Ground Improvement With Freezing Method

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلودارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم
 
تاريخ : جمعه 14 بهمن1390

خاکهای مسئله دار

problematic soils

 

Geotechnical Problems with Pyritic Rock and Soil
2003, Bryant, Lee Davis, PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University

Quick clay in Sweden
2004, KATRIN RANKKA, YVONNE ANDERSSON-SK?LD, CARINA HULT?N, ROLF LARSSON, VIRGINIE LEROUX and TORLEIF DAHLIN, Swedish geotechnical institute, 148 Pages, 3.27 MB pdf

Mechanical Behaviour of Unsaturated Highly Expansive Clays - Abstract
1998, Sharma, R.S., PhD thesis, Oxford University, 15.8 MB pdf

The Consolidation Behaviour of Gassy Soil - Abstract
1988, Thomas, S.D., PhD thesis, Oxford University, 11.0 MB pdf

The Acoustic Properties of Gassy Soil - Abstract
1988, Gardner, T.N., PhD thesis, Oxford University, 8.07 MB pdf

Stress-Strain Behaviour of Soils Containing Gas Bubbles - Abstract
1986, Wheeler, S.J., PhD thesis, Oxford University, 9.83 MB pdf

Effects of Gas Bubbles on the Sea-Bed Behaviour - Abstract
1983, Nageswaran, S., PhD thesis, Oxford University, 6.69 MB pdf

Uncertainty Associated with the Visual-Tactile Method for Quantifying the Reactivity of Expansive Soils
1997, Jaksa, M. B., Cavagnaro, R. L. and Cameron, D. A., Australian Geomechanics, No. 31, June, pp. 84-91, 68 KB pdf

Normalised Shear Strength and Compressibility Characteristics of Adelaide Expansive Clay
1992, Kaggwa, W. S. and Jaksa, M. B., Proceedings 6th Australia New Zealand Conf. on Geomechanics, Christchurch, pp. 330-335, 204 KB pdf

Dispersive Clays
1991, United States Department of Agriculture, 32 Pages, 4.86MB pdf

Portable Pinhole Test Apparatus
1987, United States Department of Agriculture, 24 Pages, 0.99MB pdf

Consolidation of soft soils
1986, ROLF LARSSON, Swedish Geotechnical Institute Report No. 29, 182 Pages, 4.07 MB pdf

Basic behaviour of Scandinavian soft clays
1977, ROLF LARSSON, Swedish Geotechnical Institute Report No. 4, 138 Pages, 4.10 MB pdf

Effect of drainage conditions on shear strength of swollen expansive clays
1990, Babu Shanker, N., Vanapalli, S.K., and Narayana Reddy, S.G., Indian Geotechnical Conference, Bombay, India, pp. 247-250.

Undrained creep of a soft foundation clay.
1973, Edgers, Lewis, PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Civil and Environmental Engineering

 

Laboratory studies on shear strength of expansive clays
1989, Babu Shanker, N., Vanapalli, S.K., Indian Geotechnical Conference, (IGC-89) Vishakapatnam, India, Vol. 1, pp. 155-158.

Recommended Practice for Soft Ground Site Characterization: Arthur Casagrande Lecture
2004, Charles C. Ladd and Don J. DeGroot, Prepared for 12th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA USA, June 22 ? 25, 2003, revised in 2004, 60 Pages

Spectroscopy and swelling soils: an integrated approach
2004, Kariuki, P.C., PhD thesis, Delft university, Department of Civil Engineering and Geosciences

The Failure of Teton Dam - A New Theory Based on State Based Soil Mechanics
2003, Navaratnarajah Sasiharan, MS thesis, Washington State University, Department of Civil and Environmental Engineeringارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

Expansive soils

 recent advances in characterization and treatment

Expansive soils: recent advances in characterization and treatment [Book]

by Amer Ali Al-Rawas, Mattheus F. A. Goosen in Books

With their ability to swell and shrink in relation to the environment's water content, expansive soils are considered as geonatural hazards and form a challenge to geotechnical and construction engineers. Addressing the problems associated with these soils, this book provides expert contributions on the recent advances in the characteristics and treatment of expansive soils. Beginning with an overview on the nature, identification, and classification of expansive soils, it confronts current issues including volume change characteristics; site characterization; the measurement and assessment of soil swelling potential; suction; lime and cement stabilization and other stabilization methods.
Geotechnics of soft soils: focus on ground improvement

Geotechnics of soft soils: focus on ground improvement : proceedings of the second International Workshop on Geotechnics of Soft Soils, Glasgow, Scotland, 3-5 September 2008 [Book]

By Minna Karstunen, Martino Leoni - CRC Press/Balkema (2008) - Hardback - 444 pages

Natural soft soils are very complex materials. As construction activities increasingly take place in poor ground conditions, ground improvement is often required. However, design practices for ground improvement were for long at best crude and conservative, and at worst unsafe. Although new construction and field observation techniques have been developed to ensure that geotechnical structures such as embankments, tunnels and deep excavations can be built safely under these difficult conditions, design is still predominantly based on empirical rules and simplifying assumptions. Since 2000 increased computer power has made systematic numerical studies utilising the 3D finite element method more and more possible. This enabled the investigation of complex soil-structure interaction mechanisms associated with ground improvement problems. The EC-funded Research Training Network 'Soft Clay Modelling for Engineering Practice (SCMEP), was set up to develop improved constitutive and numerical models to assist in geotechnical design on soft clays, and made significant advances in theory backed up with substantial experimental programmes (2000-2004). The EC-funded Marie Curie Research Training Network AMGISS (Advanced Modelling of Ground Improvement on Soft Soils) continued the research by the SCMEP network, focussing on modelling ground improvement systems. The aim of the AMGISS network is to develop advanced numerical modelling techniques for analysing the coupled hydro-mechanical behaviour of ground improvement systems on soft soils utilising advanced constitutive modelling, physical modelling and 2D, enhanced 2D and 3D numerical modelling techniques. The motivation of the 2nd International Workshop on Geotechnics of Soft Soils, organised by the AMGISS network (3-5 September 2008, Glasgow, Scotland), was to bring together practitioners and academics to discuss recent developments in soft soil modelling, focussing on ground improvement. This volume is a collection of papers from the workshop, and discusses the state-of-the-art in soft soil modelling and design, with particular emphasis on ground improvement applications, involving contibutions both from academia and industry. The topics included cover: Modelling (constitutive modelling, numerical modelling, and physical modelling), Design and Application (focusing mainly on embankments and foundations), and Ground Improvement (preloading and consolidation methods, column methods, piles and micropiles, and other ground improvement methods). Geotechnics of Soft Soils - Focus on Ground Improvementwill prove to be invaluable to research students, academics and practitioners, working in geotechnical design on soft soils.ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم
 
تاريخ : یکشنبه 20 آذر1390
 ساخت و ساز روی خاکهای نرم

Excavations and Foundations in Soft Soils

 by Hans-Georg Kempfert
Berhane Gebreselassie
Library of Congress Control Number: 2006921905
ISBN-10 540-32894-7 Springer Berlin Heidelberg New York
ISBN-13 978-3-540-32894-0 Springer Berlin Heidelberg New York
شامل :تعداد 421 شکل With 421 Figures و 591 صفحه

نقل قول :

در بسیاری از کشورهای دنیا مثل آلمان, هلند و ... مساله ساخت ساز بر روی خاک های نرم, خاکهای با مقاومت برشی پایین و خاک های با تغییرشکل پذیری زیاد مطرح می باشد. روش های زیادی هم برای بهسازی و پی سازی ساختمان های بلند مرتبه (مثل انواع برج ها و سیلوها) و یا سازه های مدفون مثل تونل وجود دارد. باید search کنید. روش های زیادی وجود داره که آن چنان هزینه بر هم نیست.مثلا اگر خاک به دلیل نشست پذیری زیاد دارای ظرفیت باربری کمی است. ممکن است با انواع میکروپایل که هزینه آن از اجرای شمع به مراتب پایین تر است اصلاح شود. انواع پی های گسترده ترکیبی با شمع یا میکرو پایل وجود دارد. لینک دانلود یکی از منابع مفید در زمینه ساخت و ساز روی خاکهای نرم را بریتان میگذارم امیدوارم مفید باشد:

به حجم 17.36 مگابایت
در فرمت پی دی اف (pdf)
Excavations and Foundations in Soft Soils.pdf
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/?nhu129hhweh3hv1ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم